Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ 23.10.2015

REKISTERINPITÄJÄ
Gasum Oy, PL 21, 02151 Espoo, puh. 020 4471

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Mette Murto, PL 21, 02151 Espoo, puh. 020 4471, mette.murto@gasum.fi

REKISTERIN NIMI 
Kokkaakaasulla.fi -sivustolta kerätty rekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Kaasusopimusten, yhteydenottopyyntöjen ja tilausten hallinta, suoramarkkinointi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Nimi, osoite, henkilö-/y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilauksen/sopimuksen sisältö, haluan yhteydenoton Gasum Oy:ltä

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin kerätään vain rekisteröitävän itse itsestään www.kokkaakaasulla.fi -verkkopalvelussa antamia tietoja.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterin tietoja kerää ja käsittelee Gasum Oy. Asiakastietoja ei luovuteta muille tahoille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Ei siirretä.